Management System Certificate

КИТТНЕР Анлаген унд Машиненбау ЕООД е сертифициран за стандарта на Системата за управление на качеството
ISO: 9001: 2008 от юли 2015 г.